Jaki zadaszenie na silny wiatr – o czym warto pamiętać?

Czy uda się z dobrym skutkiem uchronić się przed zerwaniem dachu?

Chyba dostrzegamy, iż klimat zdecydowanie ulega zmianom. Szare święta oraz mrozy, które pojawiają się niemal do maja, jak i fala gorąca latem są właściwie standardem. W dodatku często pojawiają się alerty przestrzegające przed bardzo mocnymi wiatrami. Siejące zniszczenie orkany sprawiły ogromne kłopoty wielu właścicielom domów. Sporym problemem są spadające konary, ale też nieodpowiednie dachy mogą być częstą przyczyną uszkodzeń.

Zapobiegliwi właściciele domów będą czekać ze spokojem

Po latach użytkowania lekkich poszyć teraz na skutek zwiększonego zagrożenia powinniśmy odpowiednio poprawić dach. Musimy dobrać rodzaj dachu do strefy wiatrowej określonej dla danej okolicy. W celu rozstrzygnięcia należy zobaczyć tzw. mapę podziału Polski na strefy obciążenia wiatrem. Przydatna może się okazać interwencja specjalisty, potrafiącego przeprowadzić stosowne pomiary. Rzetelne położenie poszycia dachu zależy też od doświadczenia wykonawcy. Warto zastosować sprawdzone materiały, podobne do tych, które proponuje dajmy na to firma Creaton.

Ceramika czy blacha – kiedy orkan nie poszaleje?

Ryzyko oderwania zadaszenia wzrasta adekwatnie do siły wiatru. Oczywiście, zdarzają się momenty, kiedy huragan jest tak mocny, że rodzaj tworzywa jest bez znaczenia i całość zostaje zniszczona. Aczkolwiek wykorzystując doświadczenie i know-how wytwórców markowych dachów możemy spróbować zdecydowanie zminimalizować to ryzyko.

Najlepszym pomysłem okazuje się ciężka dachówka. Od popularnego dachu z blachy skuteczniejsze są materiały z ceramiki lub cementu. Ponadto dachówki cementowe i ceramiczne montowane są pojedynczo – spina się je na skosach jedynie po obwodzie. W trakcie podmuchów unoszą się, zapewniając swobodne przepływanie powietrza. Przy arkuszach blachy niebezpieczeństwo, iż mocne ataki wiatru porwą całą połać razem z konstrukcją drewnianą, jest zdecydowanie większe.