Przemoc wewnątrz rodziny – do kogo się zwrócić?

Nie wszystko w życiu możemy przewidzieć i może się okazać,
że współmałżonek to wróg, a najmłodsi wplątują się w niezbyt dobre sytuacje.
Jak znaleźć pomoc w podobnych chwilach?

 

Misja Niebieskiej Linii

 

Pierwszym ruchem w nagłych zdarzeniach powiązanych życiem
rodziny może być telefon na Niebieską Linię. Pod tą nazwą kryje się
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Numer na ogólnopolski
telefon kontaktowy dla ofiar przemocy w rodzinie to 800 12 00 02, a numer na
nadzwyczajny telefon zaufania to 116 123. Te kluczowe informacje przydadzą się,
gdy wśród najbliższych zdarzy się coś okropnego, czego często boimy się
wyjawić. Przemoc w domowym zaciszu to traumatyczne przeżycie i często brak siły
psychicznej, by udać się na policję lub prokuraturę, chociaż od razu tu należy
zgłaszać każdy przypadek agresji.

 

Nie tylko kobiety. Mężczyźni także mogą być ofiarą przemocy

 

Ten problem jest skrzętnie zamiatana pod dywan, nie mówią o
tym sami bohaterowie, ale za pewne trzeba przyjąć zjawisko padania coraz
większej ilości mężczyzn ofiarą domowej przemocy. Dla tych, których spotkała
przemoc w rodzinie, także otwarta jest Niebieska Linia; równouprawnienie
powinno sięgać każdej dziedziny rzeczywistości, także wsparcia przysługującego
osobom doświadczającym przemocy, więc mężczyźni muszą otrzymywać identyczne
wsparcie jak płeć przeciwna. Istotne, by podczas zawiadomienia o przemocy,
mężczyźni czuli się bezpiecznie i nie mieli poczucia, że są ośmieszani czy
gorsi, gdyż zostali obiektem ataku.

 

Pomoc prawnika bez kosztów

 

Nie wszyscy się orientują, że od początku 2019 roku jest
opcja dotarcia do zupełnie bezpłatnej konsultacji prawnej. Skutek jest taki, że
nawet mniej zamożni mieszkańcy otrzymają pomoc w kwestiach, przez które ich
życie znacznie się pogorszyło. Najlepiej przez wyszukiwarkę dowiedzieć się (wpisując
np. pojęcie „prawo
rodzinne łódź
„), gdzie znajdziemy prawników od prawa rodzinnego i
jednocześnie pomagają w ramach programu darmowej pomocy prawnej. Jeśli jednak
obawiamy się, że nie znajdziemy bezpłatnej konsultacji prawnej, trzeba
spróbować inaczej, np. w odpowiednich wydziałach jednostek samorządu
terytorialnego.